hazır ofis kiralamak için gerekenler

Liderlik ve Girişimcilik :Girişimci Liderlerin 6 Özelliği

Liderlik ve girişimcilik kelimelerini düşündüğümüzde aslında ikisinin birbirini tamamlayan, birbiri ile örtüşen kavramlar olduğunu görüyoruz. Peki bütün girişimciler liderlik özelliğine sahip mi?

Ya da her lider girişimci özelliğini taşır mı? Bu yazımızda, bu iki kavramın farklarından ve bu iki kavrama sahip girişimci liderlerden söz edeceğim.
Öncelikle bu iki kavramı ayrı ayrı tanımlayalım. Liderlik, bir topluluğu yönetme, önderlik yapma, çevresini etkileyen, söz ve vizyon sahibi olan kişilerde bulunan bir sıfattır.

Girişimcilik nedir peki? Girişimci denildiğinde aklımıza genelde şirket sahipleri, yüksek makam sahibi insanlar gelir. Bu cevap kısmen doğru olsa da eksik. Çünkü her girişimci şirket sahibi değildir.

Girişimci demek cesur ve risk alıp bu ruhu temsil etmektir. Bu davranışları kendinizde kanıtlıyorsanız her yerde girişimci olabilirsiniz. İster şirket olsun ister politika ya da başka bir platformda bu girişimciliğiniz sizi bir adım öne atacaktır.

Girişimci Liderlerin 6 Özelliği

Peki girişimci liderlik nedir? Girişimci liderlik, hem liderliği hem de girişimciliği kendinde harmanlayıp bütünleştiren kişilerdir. Vizyonu yüksek, sürekli plan yapan, esnek düşünen ve oldukça cesur olan bu girişimci liderlerin özelliklerini sıralayalım.

1-ODAKLANMA

Herkeste olduğu gibi liderlerde de aktivitelerin yolun dışına sapması gibi durumlar olabilir. Girişimci liderler bulunduğu şirketi, kurumu veya herhangi bir platformu yükseltmek adına tüm dikkatlerini o yöne çevirirler. Gerek pazarlama gerekse plan konusunda eğer sonuç başarı olacaksa bütün her şeyi gözden geçirip gerekli çalışmayı yaparlar. Tabii odaklanarak.

2- Olmazsa Olmaz: Vizyon!

Başlıkta da belirttiğim gibi, vizyon olmazsa olmaz. Vizyon bir girişimci liderin en belirgin özelliğidir. Çevresini bu yönüyle kendine bağlayabilir ve etkileyebilecek en önemli özelliktir.

3- Pozitiflik

İşler her zaman yolunda gitmeyebilir. İşlerin yolunda gitmediği süreçte devreye pozitif düşünceleriyle, ekibi tekrar bir araya toplama ve yeniden planlar kura, yeni yeni çözüm yolları arayan “liderler” giriyor. Lider burada takım kaptanıdır. Liderin pozitif olması ekibe yansır. Bundan dolayı liderler hep pozitif ve olayları hemen lehine çevirebilecek özelliğindedirler.

4- Pazarlamacılık

Girişimci liderlikte, girişimciliğin ön plana çıktığı kavram bu belki de. Çünkü diğer insanlarla iletişim kurma yeteneği, onları ikna edebilecek kadar ikna yeteneği olan ve satış işinde de başarılı olan kişilerdir. En mükemmel girişimci liderlerin hemen hemen hepsi iyi iletişimi, iknayı ve satmayı bilirler.

5- Dinleme Yeteneği

Dinlemeyi herkes kolay kolay yapmaz. Genelde sözünü dinletmeyi sever insanlar. Ama burada liderlik farkı çıkıyor. Liderler dinler, ekibiyle yürür ve topluca en makul karar verilir. Fikir alışverişleri bu yüzden önemlidir. Belki liderin tek başına vereceği karar firmaya zarar verecekken ekibin ortak kararı şirketi yükseltmeye yeterli olabilir.

6- Kararlılık ve Güven

Kararsız lider var mıdır bilemem ama varsa zaten lider değildir. Çünkü girişimci liderler net ve kararlıdır. Kendilerine ve çevresindeki kişilere güvenerek hareket eder ve en sonunda başarıya ulaşırlar. Genel hatlarıyla girişimci liderlerin özelliklerinden bahsettim. Özellikler daha da artırılabilir. Girişimci liderler, liderlik ve girişimciliğin birleşmiş halidir, tek düşünülemez.

Şimdi karar sizin. Liderliği seçerek bir ekibi yönlendirmek mi, girişimciliği seçerek liderlikten feragat etmek mi yoksa hem liderliği hem girişimciliği seçip cesaret ve yönetmenin birleştiği  girişimci lider sıfatıyla büyük bir sorumluluğu üstlenmeyi mi tercih edersiniz? Benim görüşüm şudur ki; iki gücün birleşimi ile girişimci lider olmayı tercih etmektir.

Liderlik ve girişimcilik