Girişimler İçin Swot Analizi

Swot Analizi: Girişimcilik, günümüzde pek çok genç ve orta yaşlı insanın hayali. Yeni fikirler geliştirmek, bunları çeşitli ortamlarda sunmak, topluma dokunmak ve kısa sürede tatmin edici kazançlar sağlayabilmek adına, her gün çok sayıda girişim ortaya çıkıyor. Ancak yeni girişimlerin başarıya ulaşma oranları oldukça düşük. Özellikle yeteri kadar araştırmadan ve bilgi sahibi olmadan başlatılan girişimlerde, başarısızlık oranı daha yüksek. Girişimcilerin başarılı olabilmeleri için öncelikle bir dizi sistematik araştırma yapmaları gerekir. Elbette bunun sistematik bir şekilde olması, girişimin istenilen hedefe ulaşabilmesi açısından son derece önemli. Bu doğrultuda, SWOT analizi de bu doğrultuda başvurulan yöntemlerden biri.

Swot Analizi Nedir?

SWOT analizi, İngilizce Strenghts (güçlü yönler), Weaknesses (zayıf yönler), Oppurtunities (fırsatlar) ve Threats (tehditler) kelimelerinin baş harflerinden meydana gelir. Yeni işletmeler ve girişimler tarafından kullanılan bu analiz yöntemi; projenin güçlü ve zayıf yönlerini, piyasadaki fırsatları ve projeyi tehdit eden unsurları sistematik bir şekilde sıralamaya yarar. Pek çok girişimci, başlangıçta projesinin mükemmel olduğuna inanır. Ancak bu inanışla yola çıkan girişimcilerin, kısa sürede başarısızlığa uğraması kaçınılmaz. Profesyonel olarak bir girişim başlatmak isteyenlerin mutlaka bu analize başvurması ve sonuçlarına göre hareket etmesi gerekir. Ayrıca SWOT analizi yapılırken, girişimcinin kendi tarafından değil de projeye daha tarafsız yaklaşabilecek üçüncü taraflar ya da kişiler tarafından yapılması da önem arz eder.

Swot Analizi Maddeleri

SWOT analizi, dört temel maddeden oluşur. Bu maddelerin her biri, bir harfe karşılık gelir.

 

S – Strenghts

    Girişimin, benzer projelerde olmayan ne tür avantajlara sahip olduğu,

    Proje ekibinin hangi alanlarda uzman olduğu,

    Yeni bir ürün ya da hizmetin ortaya konulup konulmadığı,

    Ortaya konulan yeni ürün ve hizmetin, benzerlerinden ne şekilde ayrıştığı,

    Rekabette ne tür avantajlar sağlandığı ya da avantaj potansiyellerinin bulunduğu,

    Hangi teknolojilere sahip olunduğu gibi hususları içerir.

 

W – Weaknesses

    Proje çevresine ya da değerlendirme yapan uzmanlara göre projenin eksik yönleri,

    Girişim sahibinin kendini yetersiz gördüğü hususlar,

    Kurumsal yapının, projeyi yürütecek nitelikte olup olmadığı,

    Girişim ekibinin zayıflığı ve zayıf yönleri,

    Rakiplere karşı zayıf olunan yanlar gibi hususları içerir.

O – Oppurtunities

    Girişimin yer aldığı sektörde ne tür fırsatların bulunduğu,

    Ücretsiz mentorluk ya da teknoloji desteği sağlayan kurumların varlığı,

    Ülkede sektör için ya da girişimciler için sağlanan desteklerin olup olmadığı,

    Pazarda yaşanan değişimlerin nasıl avantaja çevrilebileceği,

    Rakiplerin zayıf yönlerinin ne şekilde avantaja dönüştürülebileceği gibi hususlar incelenir.

 

T- Threats

 

    İşletmenin ya da genel olarak girişimin genel olarak karşılaştığı sorunlar,

    Rakiplerin girişim karşıtı faaliyetleri,

    Pazarda yer alan riskler ve tehditler,

    Dezavantaja dönüşme ihtimali bulunan durumlar,

    Teknolojik gelişmelerden olumsuz etkilenme potansiyeli gibi noktalar ele alınır.