Birçok firma görevlisi kendi ülkesindeki iş toplantıları ve bu sırada uyulması gereken kuralları biliyordur. Selamlaşma biçimleri, nelerin konuşulup konuşulmayacağı, neredeyse bir standart haline gelmiştir. Eğer iş toplantıları iki farklı ülkeden katılımcılarla gerçekleşecekse,  dolayısıyla farklı bir kültürden geliyorsa bu kuralları değiştirir. Bir kültür için sıradan olabilecek davranış diğeri için nezaketsiz kabul edilebilir.

Uluslararası toplantılarda da başarılı olabilmek için karşı tarafın kültürünü bilmek ve ona uygun davranmak gereklidir. Şimdilik Almanya, Hindistan ve Çin kültüründe iş toplantısında uyulması gereken kuralları inceleyelim;

ALMANLAR İÇİN DİSİPLİN HER ŞEY discipline

Planlı, düzenli ve dakik olmak Almanlar için çok, çok önemlidir. Hitap etmek için unvan ve soyadı tercih edilmelidir. Almanlarda medeni durum ne olursa olsun erkekler için “Herr” kadınlar için “Frau” unvanı kullanılır.
El sıkışmak Almanlar için önemlidir. Almanlar iş toplantılarından önce ve sonra el sıkışırlar. En alt kıdemde bulunanın ilk olarak elini uzatması gerekir. El sıkışırken diğer elle hafifçe vurmak dostane görünebilir fakat bu Almanlar için tamamen uygunsuz bir davranıştır. Gizlilik Almanlar için çok değerlidir bu nedenle mümkün olduğu kadar kişisel konuşmaları kısa tutmak gereklidir. Maaş miktarı gibi özel sorular sorulmamalıdır.

ÇİN’DE “YÜZ” ÇOK ÖNEMLİ

Çin büyük bir tarihe sahiptir, gelenekler Çinliler için çok önemlidir. Çin’de insan yüzüne felsefi bir anlam yüklenmiştir; yüz onurun ve saygınlığın sembolüdür. Doğru davranışlar yapan kişinin yüzündeki bilgeliğinin arttığına yanlış davranışlar yapanların ise “yüzlerini kaybettiklerine” inanılır. Bu nedenle mümkün olduğu kadar yüz bakımına özen gösterilmelidir.
Çin’de dakiklik çok önemlidir. Geç kalmak karşı tarafa saygı duymamak olarak algılanabilir. Rütbelere dikkat edilmeli oturma düzeni buna göre belirlenmelidir. Çin’de renklerin birçok anlamı vardır, sunum hazırlanırken renk seçimi konusunda hata yapmamaktan emin olmak için beyaz arka plan üzerine siyah yazılar tercih edilmelidir.

HİNDİSTAN’DA ÇOĞUNLUKLA “HAYIR” DENMEZ

Hindistan birçok kültürü ve geleneği barındırmaktadır, bu nedenle net bir  Saturday Night Live snl episode 4 yes season 42şekilde şu doğrudur demek oldukça zordur.

Hindistan’da çoğu iş toplantısı el sıkışma ile başlasa da Hint kültürüne duyduğunuz saygıyı ifade etmek için “Namaste”yi öğrenebilirsiniz. Bu hareket özetle “sana selam veriyorum” olarak çevrilebilir, iki elin birbiri ile göğüs hizasında birleşmesi ile uygulanır.
Toplantıdan önce kişisel olmayacak şekilde sohbet edilebilir. Sunum yapılacaksa resmi ve ciddi ifadeler kullanmak gereklidir. Hindistan’daki birçok yerde doğrudan hayır demek kabalık olarak kabul edilir, bunun yerine “belki”, “düşünebiliriz” gibi ifadeler tercih edilir.