Her insanın öğrenme biçimi farklıdır. Kimi yazarak, kimi duyarak kimi de uygulayarak öğrenir. Bireyin yetenekli olduğu alanları keşfetmesi kişisel gelişimi için son derece önemlidir. Girişimciler için bu konunun önemi daha da fazladır. Girişimci iyi ve kötü olduğu alanların farkında olmalı, çalışmalarını buna göre şekillendirmelidir. Howard Gardner’ın “çoklu zekâ kuramı” kişinin zekâsının tek tip olarak ele alınmaması gerektiğini savunuyor. Zeka türleri ve girişimciler üzerindeki etkilerini inceledik.

Uzaysal

space hive-mind program crow faustus
Görsel yeteneği oldukça fazladır. Tasarım alanında başarılı olabilir. Bu konuda yetenekli bir girişimci işiyle ilgili görsellerin tasarlanmasında ya da seçilmesine bizzat önemli rol oynayabilir.

Doğasal

Paul Trillo nature photography fall double exposure
Doğaya, canlılara ilgi duyar. Bu konuya meraklı bir girişimci iş yerinin ya da projesinin daha doğa dostu bir yapıya bürünmesi için çaba harcayabilir. Hem doğaya, dünyaya katkıda bulunmuş olur hem de kendisi ve işinin doğa dostu olması iş dünyasındaki saygınlığını arttırır.

Müziksel

Astralwerks music music video perfect loops the avalanches
Sesleri, notaları ayırt etmede başarılıdır müziğe ilgisi vardır. Bu zekâ türüne sahip bir girişimci, çalışma saatlerini müzikle renklendirebilir. İş yeri için seçeceği müziklerle de çalışanlarının verimliliğini arttırabilir.

Mantıksal, Matematiksel

mrw teacher re maths
Hipotez oluşturma, kanıtlama yeteneği vardır. İş dünyası her ne kadar profesyonellik üzerine kurulu olsa da duygular işin içine karılabilir ve girişimci hatalı kararlar alabilir. Girişimcinin mantık ve matematik alanında bilgili olması değilse de danışabileceği kaynakların olması önemlidir.
Varoluşsal

Boo! A Madea Halloween shakespeare deep philosophy madea halloween
Felsefi konulara ilgilidir. Bu konuya meraklı bir girişimci kurumsal kimlik, iş yerinin felsefesi gibi konuları belirleyebilir.

Sosyal

twitter social signs ryan network
İnsanların duygularına önem verir. Girişimci çalışanlarının, müşterilerinin ve potansiyel müşterilerinin duygu ve düşüncelerine önem verirse iş dünyasındaki saygınlığı artar. İş yerindeki verimlilik de buna bağlı olarak artar.

Kinestetik

sports vintage football nfl throwback
Beden ve zihin koordinasyonu başarılıdır. Spora yeteneği vardır. Girişimci için fizik gücü o kadar önemli olmasa da sağlam kafa sağlam vücutta bulunur derler. Bu yetenek, şirket içi spor aktivitelerinde de girişimciye avantaj sağlar.

Sözel

reading community nbc ken jeong chang
Kendini anlatmak için doğru sözcükleri seçer. Bu alanda başarılı bir girişimci çalışanlarına, iş dünyasındaki diğer arkadaşlarına ve en önemlisi potansiyel müşterilerine kendini, ürününü anlatmakta zorluk çekmez.

İçsel

yoga meditation meditate stillness
“Kendini, hislerini ve istediklerini anlamak” her girişimcide olması gereken bir özelliktir. Girişimci ne istediğini bilirse planlamasını o yönde yapar ve çalışmalarını ona göre ayarlar.