Başarmak.. Başarının sınırı var mıdır sizce ? Veya başarıyı nasıl tanımlarsınız? Şimdiye kadar onlarca belki yüzlerce başarı hikayesi okumuşuzdur, sonra kendimize şu soruyu sorabildik mi? “Acaba ben ne başardım?”.
Başarı doyumsuz bir duygudur. Fakat her insan her alanda başarılı olmak zorunda değildir. Kişi sadece kendi sınırlarını bilerek buna göre bir başarı planı çizmelidir. Girişimini başlattığı bir işte de başarılı olamasa bile mutlaka başarmak için çaba göstermelidir. Yani başarıyı kovalamalıdır.

Girişimcilikte Başarı ve Başarısızlık

Bir çok girişimci de başarısızlıklarla karşılaştığında hemen pes edebiliyor. Oysa ki bu yanlış bir harekettir. Başarıya gidilen yolda bir çok engel karşımıza çıkacaktır. Önemli olan denemekten vazgeçmemektir. “Eğer hiçbir başarısızlık  olasılığı yoksa, zaferinde hiçbir anlamı yoktur.” diyor Robert Schuller. Hem kim ilk deneyişinde başarıya ulaşmış ki? Siz girişimci adayları da  bu bilinçle yola çıkmalısınız.

Girişimci sabırlı olmalı. Çünkü başarı kendiliğinden gelen bir şey değil. Başarmak kadar o sürecin peşinden gitmek de zor elbet. Ama bu alan sabırlı olanın kazanacağı alandır. Büyük girişimcilerden biri olan Steve Jobs’un da bahsettiği gibi “Başarılı girişimcilerle başarısız girişimcileri birbirinden ayıran şeylerin yarısının sadece sabır olduğunu gördüm.” Sabrın başarıda çük büyük bir önemi var. Çünkü sabırlı olanın başarıya ulaşacağı bir platformdur girişimcilik.

İlk cümlede başarının doyumsuz bir duygu olduğunu bahsetmiştim. İsterseniz bunun altını dolduralım.
Bir girişimcinin gerek kendine gerekse şirkete tabi olan bir çalışmasında başarıya ulaşması, sermaye sonucunda ekonomide güçlenmesi ve çok kazanç sağlaması onu yeni girişimlere yeni başarılara teşvik eder. Dolayısıyla bu girişimci başarıya aç “başarılı girişimci” olarak tanımlanır.
Girişimciler için zaman yönetimi de oldukça önemlidir. Bu süreç içerisinde bir atılım yapacaksa en uygun zamanı kollamalıdır. Diğer türlü girişimi başarısızlıkla ve zararla sonuçlanabilir.

Örneğin bir satışı gerçekleştirme amacındayken ekonomik krizin olduğu zamana denk gelmek süreci uzatır başarıyı da erteletir.

Girişimcilikte başarının bir diğer ölçütü ise ekip çalışmasıdır. Eğer ki bir şirkette işler eki doğrultusunda ilerliyor ve  başarı amaçlanıyorsa o ekibi yöneten vizyon sahibi lider olmalı.

Ekibi idare etmesini, olumsuzluklara karşı motive etmesini bilmeli ve gerektiğinde tüm sorumluluğu kendisi üstlenmelidir. Ekip çalışmasında biri diğerini tamamlar, eksiğini kapatır ve nihayetinde başarı gelir.
Başarısızlıkla sonuçlanan işletmeler de yok değil. Yapılan araştırmalar, küçük işletmelerin başarısızlık oranlarının büyük işletmelere oranla daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Başarısızlıkta en önemli nedenlerden
biri de finansal sorunlardır.

Girişimcilikte başarısızlık nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:

  • Uzun bir süre para sıkıntısı çekebilir. İstenilen gelir düzeyini yakalamak zaman alır.
  • Girişimci tek başına karar almak zorunda kalabilir.
  • Girişimci iş yoğunluğu nedeniyle strese girebilir.
  • Girişimci iş yoğunluğu nedeniyle kendi özel hayatına zaman harcamayabilir.
  • Bilgi, birikim ve tecrübe eksikliği.
  • Hazırlıklı olmadan işe başlamak.

Girişimcinin en büyük hatalarından biri de bilgi, deneyim olmadan sadece cesaretine güvenerek işe atılmasıdır. Bu cesaretin sağlayacağı avantajı riske dönüştürmektir. Haliyle başarısızlık kaçınılmaz olur.
Girişimcilikte başarı ve başarısızlık her zaman karşımıza çıkan kavramlardır. Başarılı olmak da başarısız olmak da bizim elimizde aslında. Dış etkenleri ve kendimizi kontrol edebiliyorsak bu “başarı” adını alacaktır.

Başarılı girişimciler olmak dileğiyle…