Küresel anlamda işsizliğin artışa geçmesi ve klasik 9-5 çalışma standartlarının yeni kuşağın beklentilerini karşılayacak derecede cazip olmaması nedeni ile değişik iş biçimlerine olan ilgi, son yıllarda büyük ölçüde artış göstermiştir. Bilgisayar ve internet teknolojilerinin sağlamış olduğu avantajlı olanaklar da bu denkleme dahil edildiğinde, çok sayıda iş tanımı ortaya çıkmaktadır. Girişimcilik de bu doğrultuda ortaya çıkmış olan ve yirmi birinci yüzyılın yenilikçi iş pratikleri arasında gösterilen yeni bir modeldir. Girişimci en basit anlamıyla, herhangi bir mal ve hizmet üretmek için üretim unsurlarını bir araya getiren kişidir. Ancak girişimcilik ile klasik ticareti birbirinden ayıran temel bir fark mevcuttur. O da girişimciliğin; toplumda var olan bir ihtiyaca yönelik yenilikçi ürün ya da hizmetler ortaya koyabilmesidir. Girişimci kavram olarak tekil olsa da girişimciler, çıktıkları yolda başarılı olabilmek için çevrelerinde kendisine yardımcı olabilecek insanlara ihtiyaç duymaktadırlar. Girişimci olarak başarılı olmanıza yardımcı olacak 5 insan tipi nasıldır? Girişimci olarak başarılı olmanıza yardımcı olacak 5 insan tipi size nasıl yardımcı olabilir?

 

Hayran Olduğunuz Akıl Hocaları

Başarılı bir girişimci olmak isteyen bireyler açısından öğrenme, ömür boyu devam etmesi gereken bir süreçtir. Elbette burada öğrenme kavramından yalnızca okul anlaşılmamalıdır. Ancak alanında uzman olan akıl hocalarından yararlanmak son derece yararlıdır. Özellikle girişimciliğe adım atmak isteyen bireylerin hayranlık duydukları kişileri kendilerine akıl hocası olarak seçmeleri ve onların birikimlerinden yararlanmaları, hedeflerine daha kolay ulaşabilmeleri açısından büyük öneme sahiptir. Hayranlık duyulan akıl hocasına fiziki olarak ulaşmanın ya da bireysel irtibata geçmenin zor olduğu durumlarda ise internet aracılığı ile iletişime geçilmelidir. Özellikle yayın yaptığı ya da yazılarını paylaştığı platformlar varsa takip edilmelidir. Girişimci olarak başarılı olmanıza yardımcı olacak 5 insan tipi arasında akıl hocaları başta gelir.

Saygı Duyduğunuz Ortaklar

Girişimcilik, toplumsal ihtiyaçları karşılayabilmek adına yeni hizmet ve ürünler ortaya koyabilmektir. Ancak girişimciliğe ilk kez adım atan bireyler, sermaye konusunda genellikle sorunlar yaşadıklarından dolayı kendilerine bir ortak bularak işe başlamayı tercih etmektedir. Başlatılan girişimin başarıya ulaşabilmesi adına, seçilecek ortağın saygı duyulan biri olmasına özen gösterilmelidir. Hem girişimcinin kendisi tarafından hem de yakın ve uzak çevredeki insanlar tarafından saygı duyulan bir ortak ile yola çıkmak, işlerin daha kolay işlemesine kapı aralayacaktır. Ortağa duyulan saygının yanı sıra; ortağın saygılı olmasına da dikkat edilmelidir.

Güvenebileceğiniz Çalışanlar

İyi bir girişimci başarmak istediği şeylerin bir ekip çalışmasıyla mümkün olacağının farkındadır. Bu yüzden de daha yola çıkmadan önce güvenilir çalışanların seçilmesi gereklidir. Hem Türkiye’de hem de küresel ölçekte başarıya ulaşmış girişimcilerin hikayelerine bakıldığı zaman, çalışanlarının ve ekip arkadaşlarının ne denli önemli bir role sahip olduğunu görebilmek mümkündür. Bu yüzden de yarı yolda kalmamak ve istenmeyen durumlarla karşılaşmamak adına, çalışan seçimi iyi yapılmalıdır. Gerçek bir girişimci çalışanları ile işçi-patron türünden bir ilişki yerine; ekip arkadaşı tarzında bir ilişki kurmalıdır. Bu bütün çalışanların, yaptıkları işe aidiyet duymalarına ve dolayısıyla da daha yüksek motivasyon ile çalışmalarına neden olacaktır.

Zaman Ayırdığınız Arkadaşlar

Başarılı olmak isteyen girişimcilerin en çok dikkat etmeleri gereken hususlardan biri de arkadaş çevreleridir. Girişimci bireyin zaman geçirdiği arkadaş çevresi, onun başarılı ya da başarısız olmasında büyük rol oynamaktadır. Bu yüzden de nitelikli ve sürekli olarak karşılıklı gelişimin sağlanabileceği arkadaşlar edinmek, onlarla zaman geçirmek önemlidir. Girişimciler, yalnızca eğlence anlayışı üzerine arkadaşlık kurmaktan kaçınmalıdır. Unutulmamalıdır ki ekonomik özgürlüğün sağlanabilmesi ve ilerleyen yaşlarda eğlence için daha fazla zaman ayrılabilmesi için, bugünden bazı fedakarlıkların yapılması gereklidir. Girişimciler zaman zaman normal bireylere göre mantıksız fikirler ortaya atabilmektedir. Bu esasında onları, toplumdaki diğer bireylerden ayıran temel hususlardan biridir. Ancak bu fikirler karşısında sürekli olarak olumsuz fikir beyan eden ya da küçümseyici tavır takınan kişilerden de uzak durulması gereklidir. Girişimci olarak başarılı olmanıza yardımcı olacak 5 insan tipi arasında arkadaşlarınız da önemli yer tutar.

Sizi Destekleyen Bir Aile

Girişimci bireyler açısından ailelerinin desteği son derece önemlidir. Ailesinin desteğini almayan bir girişimcinin başarıya ulaşma ihtimali, güçlü bir aile desteğine sahip olan girişimcilere kıyasla daha fazladır. Ailenin girişimciye en büyük katkısı moral ve motivasyon noktasında ortaya çıkmaktadır ki bu da girişimleri bir adım öteye taşıma potansiyeli olan bir durumdur. Bu desteği sağlayabilmek adına aile bireylerine girişim planlarından bahsetmek ve onları ikna etmeye çalışmak önemlidir.

İlgili Yazılar

Beğenebileceğinizi düşündüğümüz içeriklerimize de göz atmak ister misiniz? İşte, beğenebileceğiniz Kamara Blog içerikleri 🤗