Kendi işinizi kurmak için sürekli düşünüyor fakat bir türlü başlayamıyor musunuz? O halde siz de “wantrepreneur” olabilirsiniz!

Bu garip İngilizce sözcük birçok şeyi tek başına açıklıyor. Peki ”wantrepreneur” tam olarak nedir, daha önemlisi girişimcilikten farkı nedir?

Girişimcilik sözcüğün yapısı ile de anlaşılabileceği üzere hareket gerektirir. Bir şirket kurmaya çalışmak, bir ürün üretmek veya en azından üretimi için çaba harcamak girişimcilik başlığında değerlendirilebilir. Başarılı ya da başarısız olunması önemli değildir. Ortaya konan bir iş vardır ve bu işin başarısı tartışmaya açıktır.

Wantrepreneur” ise “girişimci olmayı isteyen kişi” olarak tabir edilebilir. Bir şeyi elde edebilmek için elbette istemekten çok daha fazla ihtiyaç var!

Girişim fikrini oluşturmak için gerekli koşulların oluşmasını bekleyen, çeşitli bahanelerle girişimi için gerekli çalışmaları erteleyen çok sayıda potansiyel girişimci bulunmaktadır. Bu konumdaki bireyler “girişimci olmayı isteyen kişi” olarak değerlendirilebilmektedir.

GİRİŞİMCİ İLE WANTREPRENEUR NASIL AYRILIR?

Girişimci ve “wantrepreneur” birçok noktada ayrışmaktadır. Bu farklılıklar başarılı bir iş kurmak için belirleyici olabilmektedir. Siz de bu maddeleri inceleyip hangisinin size daha çok uyduğunu değerlendirebilirsiniz.

Belki gerçekten beklemelisiniz ya da artık girişimiz için harekete geçmelisiniz! Çoğu zaman yapmanız gereken ikincisidir.

GİRİŞİMİNİZE NE KADAR BAĞLISINIZ?

girişim bağlılık

  • Girişiminize ne kadar bağlısınız?
  • Ne kadar zaman, para ve emek harcamayı göze alabilirsiniz?
  • Girişimde bulunduğunuz sektörü ne kadar benimsiyorsunuz?

Girişiminiz sizin hayaliniz mi yoksa sadece para kazanmak için bir araç mı?

Bu sorulara verilen yanıtlar girişimci ile “wantrepreneur” arasındaki farkın oluşmasını sağlıyor.

GİRİŞİMCİLER PES ETMEZ!

girisimcilik

Girişimciler başarısız olsalar da çalışmayı, çabalamayı sürdürür. “Wantrepreneur”ların pes etmesi ve ümitsizliğe kapılması içinse küçük bir başarısızlık dahi yeterli olabilmektedir. Başarılı iş adamlarının hikayelerinde birçok başarısızlığın yer alması tesadüf değildir.

ŞARTLARI BEKLEMEK YA DA ŞARTLARI ÜRETMEK

Hemen herkes olanaksızlıklardan, eldeki imkânların azlığından yakınırken girişimciler harekete geçer. Girişimciler girişimlerine başlamak için çok iyi fırsatların oluşmasını beklemezler, mevcut koşulları en iyi şekilde değerlendirerek yola çıkarlar. “Wantrepreneur”lar sık sık olanak yetersizliğinden şikayet eder. Bugün dünyanın en zengin şirketlerinin kuruluş öyküleri incelendiğinde nasıl şartlarda başladıkları görülecektir.

“WANTREPRENEUR” EN İYİ ÜRÜNÜ BEKLER

“Wantrepreneur” kolayca zengin olabilmek için mükemmel fikri, hiç bulunmamış bir ürünü arar. Böylelikle kısa süre içinde, çok fazla çaba harcamadan zengin olabilecektir.

Maalesef başarıya giden “kısa yol” bulunmaz. Fikir, ne kadar iyi olursa olsun en az kendisi kadar iyi uygulama ister.

Mükemmel fikri, şartları aramak uzun süre beklemeye yol açabilir. Wantrepreneur piyasa koşullarından, değişken trendlerden çok çabuk etkilenebilmektedir. Girişimcinin ise bir hedefi vardır ve hedefleri kolay kolay değişmez.