Başarılı insanların yaptıkları işleri, çalışkanlıklarını ve işlerine olan bağlılıklarını kimse inkar edemez. Bu kişiler hedeflerindeki başarıya ulaşmak için saatlerce çalışır gereken tüm fedakarlıkları gösterirler. Ancak başarı kavramını ölçeklendirirsek önümüze başarılı, çok başarılı veya daha az başarılı terimleri çıkmaktadır. Bununla birlikte başarılı insanların ‘çok başarılı’ insanlarla karıştırılmaması gerekir. Peki nedir bu terimlerin birbirinden farkı?

Bazı insanların gösterdikleri başarı büyük kesime hitap ederken başka bir başarı hitap etmeyebilir veya yankı uyandırmayabilir. Bu yazımızda çok başarılı ile başarılı olmanın temel farklarından bahsedeceğiz.

1. Hedeflere Bağlılık

Başarılı insanlar ile çok başarılı insanlar arasındaki en dikkat çekici farklardan biri, onların hedeflerine olan bağlanma biçimleridir. Girişimcileri baz alırsak eğer, başarılı girişimciler sadece belirledikleri hedeflere bağlı kalıp o hedefe göre planlı hareket eder. Ancak çok başarılı girişimciler daha hırs yapar hedefinin üzerine çıkmaya da çalışır. Kesinlikle bir şeyleri başaracak ancak daha fazlasını isteyecek, yani başarıya doymayan tiptir çok başarılı olan kişiler.

2.Evetten Çok Hayır Derler

Başarılı insanlar hemen kabullenici tavır takınırlar. Her iş için “Tamam” diyebilirler. Ancak çok başarılı insanlar bu kadar acele karar vermezler, daha seçici davranarak kendilerince karar verirler. Çok başarılı insanlar zamanını iyi değerlendirmek ister ve tercihlerini buna göre yaparlar. Rastgele hayır demezler. İşlerine yaramayacak gereksiz seçenekleri hemen elerler.

3. İşlerinden Keyif Alırlar

Hangi iş olursa olsun, ister girişimcilik ister başka sektör eğer başarılı hatta çok başarılı olmak istiyorsanız işinizi keyif alarak sürdürmeniz gerekiyor. Çok başarılı insanların bu başarılara ulaşmasındaki nedenlerden biri  de işlerini keyif alarak yürütmesidir. Çünkü yaptıkları iş yaşamlarının bir parçası haline gelmiştir.

4. Daha Fazlasını Öğrenme İddiasındadırlar

Çok başarılı girişimciler genelde vizyonunu tamamlayan ve sürekli öğrenme çabası olan kişilerdir. Çok başarılılar için yeni bir şey öğrenmedikleri gün, kayıp bir gündür. Sürekli okurlar, çevrelerindekilerden ve kendi yaptıkları hatalardan bir şeyler öğrenirler.Bu kişilere göre rahatlık başarıya zıttır.

5. Mükemmel Birer Dinleyicidirler

Çok başarılı insanlar mükemmel dinleyicilerdir aslında. Hemen ilk soruya yanıt veren kişi olmazlar. Dinleyici olmakla birlikte iyi analiz ederler fikir alışverişinde bulunurlar. Yeni ve değişik fikirlere her zaman açıktırlar.

6. Eleştiriye Her Zaman Açık Olurlar

Belirttiğimiz gibi çok başarılı insanlar mükemmel dinleyiciler. Ancak her zaman olumlu özelliklerini değil yeri geldiğinde kendilerine yapılan eleştirileri de dinlerler. Peki bu eleştirileri dinlerken rahatsız mı olurlar yoksa ders çıkarmak için daha mı çok eleştiri duymak isterler? Kesinlikle eleştirilere kucak açarlar. Neyi nasıl yanlış yapmış hatalarından ders çıkararak daha iyi işler yapmaya çalışırlar. Böylelikle hatalarını zamanla azaltırlar.

Eleştiriyi kabul etmeyen kişiler genelde başarısız olurlar. Başarılıyı, çok başarılıyı ayrı kılan özelliklerin başında gelir eleştiriye açık olmak.

7. Rekabete Değil, Kendilerine Odaklanırlar

Çok başarılı insanların rakibi yine kendileridir. Bir çok başarılı veya başarısız insan rakiplerine göre kendilerini yönetirler. Ancak bu kısmen doğru olsa da yanlış bir tutumdur. Eğer kendine güvenen bir girişimciyseniz rakiplerinizin ne yaptığı sizi çok da ilgilendirmez. Siz istikrarlı bir şekilde işlerinizi başarıyla yürütürseniz emin olun rakiplerinizi de başarı konusunda geçeceksiniz. Önemli olan bir önce yaptığınız başarının üzerine çıkmaktır.