taxes tax tax dayAnonim Şirketinin Vergisel Avantajları Nelerdir?

Günümüzde kurulmuş olan anonim şirketler, hissedarlarını sorumlulukları bakımından Türk Ticaret Kanunu’nda bulunan 269.maddeye göre yayınlanmıştır. Bu konularla ilgili maddelerde, şirket ortaklarının sorumluluklarının  şirketin kuruluş aşamasında hissedarlıklarını belirten sermaye miktaryla sınırlı olacağı açık bir şekilde ifade edilmiştir. Başka bir anlatımla, anonim şirketlerinde Türk Ticaret Kanunu’nun 317 ile 319 maddeleri içeriğinde görev verilen kanuni yetkili kişiler, anonim şirketinin vergi borçları dahilinde sorumluluk sahibidirler. Bunun yanında, kanunda ve ana sözleşme kapsamında şirket temsilcileri dışında bulunan anonim şirket ortakları şirketlerini vergi borçlarının yükleri karşısında ilgili ödevlerden kanuni temsilcilik kazanmış kişiler gibi sorumluluk altına girmemektedirler.

 

Anonim şirket bünyesinde bu şirketin kanuni temsilcisi olmak şirketten tahsil edilemeyen veya kısmen tahsil edilen vergi borçları kapsamında ilgili vergi dairesine karşı limited şirket ortaklarına uygulandığı gibi sorumluluk kazandırma sonucunu da ortaya çıkarmaktadır.  Kanuni temsilcilik yetkisini kaybetmiş olan bir temsilcinin, temsilci olduğu döneme ait vergi borcu kalmışsa, bu döneme ait vergi borçlarından sorumlu tutulmaktadır.

 

İmaj Açısından Avantajları Nelerdir?

Günümüzde kurulmuş olan şirketlerin ticaret piyasasında var olabilmeleri için, çevre olarak kazanımlarının yanında, belirli bir imaj yaratarak rekabet ortamında da kendilerini kanıtlamaları gerekmektedir. Bir kuruluşun rekabet koşullarında  en önemli özelliklerinden imajı oluşturan şirketin sembolü, renkleri, logosu ve çalışmalarıdır. Bunun yanında en önemli ve müşterilerinin dikkat ettiği konu; dış borçlanmaları, bilinen vergi borçları ve ortakları arasındaki kar dağıtım oranlarıdır. Bunları müşteriler nereden bilecek diye düşünülürse, günümüzde sosyal medya, yazılı ve görsel basın belirli bir kariyer yapmış şirketler hakkında sürekli bu tip açıklamaları yaparak herkesin çoğu şirket yapısından haberdar olmasını sağlamaktadır. Vergi borçları konusunda duyarlılığın üst seviyede olması ve bu tür konularda ortaya çıkan aksaklıklar, anonim şirketlerinin imajını etkilemektedir. Vergi borçları konusunda sorunu olmayan bir şirket imaj konusunda da avantaj sağlayacaktır.


A.Ş’de Şirket Ortakları Sorumlulukları Nedir?  

Anonim şirket kuruluşlarında bulunan ortaklar, şirket kuruluşunda beyan ettikleri veya taahhütte bulundukları esas sermaye paylarını ödemeleriyle şirket karşısında sorumluluk sahibi olurlar. Bu konuyla ilgili Yeni Türk Ticaret Kanunu 329. maddesinde belirtildiği şekilde, ortakların anonim şirkete karşı taahhüt ettiği borçlarını ödedikleri takdirde, özel borçlardan sorumlu olmamaktadırlar. Yani şirketin her borcundan anonim şirketi ortağı  sorumlu değildir.  Aynı zamanda, kamu alacakları konusunda da şirket ortakları kamu borçları karşısında taahhütte bulundukları sermaye miktarı kadar sorumluluk sahibi olurlar. Başka bir deyişle, şahıs ve limited şirketine göre olası iflaslarda daha fazla koruma sağlar.  Türk Ticaret Kanunu’nun 329. maddesindeki açıklamaya göre, ortaklar taahhütte bulundukları sermaye borçlarını ödemeleri şartıyla şirketin kamu borcu olarak belirtilen ortak kamu borçlarındansorumlu tutulmazlar. Anonim şirketleri, ortaklardan veya dışarıdan seçmiş oldukları yönetim kurulu üyelerinin sorumlulukları da Yeni Türk Ticaret Kanunu 550, 553 ve 549. maddelerinde açıklanmaktadır. 

Nasıl ki hazır ofis kiraladığınızdabirçok ofis sorumluluğundan kurtuluyorsanız, aynı şekilde A.Ş kurunca da birçok resmi sorumluluktan kurtulacaksınız.

Bonus:

Gelecek planlarınızda şirketinizi satmak ya da ortaklık yapısında yeni yatırımcılar almak varsa mutlaka A.Ş kurmanızı öneririz. Çünkü ileriki tarihlerde yapacağınız satışlarda ek vergiler çıkmayacaktır. Ama unutmayın ki A.Ş’yi kapatmak, limited ve şahıs şirketini kapatmaya göre çok daha zordur.